Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  đề thi học kỳ II tin học Lớp 4 năm học 2015-2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vi Văn Khởi
  Ngày gửi: 15h:59' 13-04-2016
  Dung lượng: 115.5 KB
  Số lượt tải: 807
  Số lượt thích: 0 người
  TH Vĩnh hoà B
  Lớp: 4/……..
  Tên:…………………………………………
  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK II – KHỐI 4
  Năm học: 2014 - 2015
  Môn: Tin Học – Thời Gian: 35 Phút
  
  Điểm Thi  ký giám khảo
  ký giám thị
  
   Phần I: Trắc Nghiệm (6 điểm)
  Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

  Câu 1: Để khởi động phần mềm Logo ta thực hiện nháy đúp chuột vào biểu tượng nào?
  a/ b/ c/ d/ 

  Câu 2: Trong word, để căn giữa em chọn nút lệnh nào trong các nút lệnh sau?
  a/ b/ c/ d/ 

  Câu 3: Trong phần mềm logo, để thay đổi màu của bút vẽ ta làm như thế nào?
  a/ Vào File/ PenSize b/ Vào Set/PenSize
  c/ Vào File/ PenColor d/ Vào Set/PenColor

  Câu 4: Trong word, khi em chọn font Times New Roman thì em phải chọn bảng mã nào để khi gõ không bị lỗi.
  a/ TCVN3 b/ Vni Windows
  c/ Unicode dựng sẳn d/ VPS

  Câu 5: Trong logo, dòng lệnh nào sau đây viết sai?
  a/ Fd 100 b/ CS Fd 100 c/ Rt 90 d/ Bk90

  Câu 6: Trong logo, lệnh nào sau đây là rùa hiện hình?
  a/ ST b/ FD c/ HT d/ BK
  Câu 7: Trong word, phím tắt nào dùng để dán văn bản đã sao chép
  a/ Shift + C b/ Ctrl + V c/ Ctrl + C d/ Shift + V

  Câu 8: Để khởi động phần mềm soạn thảo ta thực hiện nháy đúp chuột vào biểu tượng nào?
  a/ b/ c/ d/ 

  Câu 9: Trong word, để gõ chữ hoa em nhấn phím nào?
  a/ Caps Lock b/ Alt c/ Backspace d/ Delete
  Câu 10: Trong phần mềm Logo, câu lệnh nào sau đây viết đúng:
  a/ repeat 4 [fd 100, rt 90]
  b/ repeat 4 {fd 100 rt 90}
  c/ repeat 4 [fd 100 rt90]
  d/ repeat 4 [fd 100 rt 90]…
  Câu 11: Trong word, khi gõ một đoạn văn với phông chữ Vni-Times, em muốn thay đổi thành phông chữ khác, chọn phông chữ nào để sau khi thay đổi sẽ không bị lỗi phông?
  a/ Times New Roman b/ .Vntime
  c/ Arial d/ Vni-Garam
  Câu 12: Để trình bày chữ đậm, em nháy chuột vào nút lệnh?
  a/ b/ c/ d/ 
  Phần II: Tự Luận (4 điểm).
  Câu 1: Em hãy nêu các bước chọn phông chữ?
  Trả lời:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Câu 2: Em hãy nêu các bước chọn văn bản?
  Trả lời:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Câu 3: Em hãy viết các câu lệnh để vẽ hình vuông với cạnh bằng 100 bước viết bằng hai cách? (sử dụng câu lệnh lặp và không sử dụng câu lệnh lặp)
  Trả lời:
  Cách 1: không sử sụng câu lệnh lặp Cách 2: Sử dụng câu lệnh lặp ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  -- Hết –
  Đáp Án Môn Tin Học
  Kỳ thi HKI.
  Năm học 2012-2012

  Phần I: Trắc Nghiệm. (6 đ)
  Mỗi câu 0,5 đ.
  Câu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  
  Đáp án
  C
  B
  D
  C
  D
  A
  B
  B
  A
  C
  D
  A
  
  Phần II: Tự Luận (4 điểm).
  Câu 1: Em hãy nêu các bước chọn phông chữ? (1đ)
  B1: Nháy chuột ở mũi tên bên phải ô phông chữ . Một danh sách phông chữ hiện ra.
  B2: Nháy chuột để chọn một phông chữ trong danh sách.

  Câu 2
   
  Gửi ý kiến