Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  BM11 - Công khai thông tin đội ngũ 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường Thcs Phước Hòa (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:00' 24-04-2017
  Dung lượng: 22.6 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  Biểu mẫu 11
  (Kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BGDĐT ngày 07/5/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Phòng GD&ĐT Phú Giáo
  Trường THCS Phước Hòa
  THÔNG BÁO
  Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THCS Phước Hòa năm học 2016 - 2017

  Nhân sự
  Tổn
  g số
  Tro ng đó nữ
  Chia theo chế độ lao động
  Trong tổng
  số
  
  
  
  
  Biên chế
  Hợp đồng
  Thỉnh giảng
  Dân tộc
  Nữ dân tộc
  
  
  
  
  Tổng số
  Nữ
  Tổng số
  Nữ
  Tổng số
  Nữ
  Tổng số
  Nữ
  
  Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên
  69
  50
  64
  48
  5
  2
  
  
  
  
  
  * Số Đảng viên
  22
  15
  22
  15
  
  
  
  
  
  
  
  Chia ra: - Đảng viên là giáo viên
  18
  13
  18
  13
  
  
  
  
  
  
  
   - Đảng viên là cán bộ quản lý
  3
  1
  3
  1
  
  
  
  
  
  
  
   - Đảng viên là nhân viên
  1
  1
  1
  1
  
  
  
  
  
  
  
  4.1. Giáo viên
  
  Số giáo viên chia theo chuẩn đào tạo
  46
  38
  46
  38
  
  
  
  
  
  
  
   Chia ra: - Trên chuẩn
  34
  30
  34
  30
  
  
  
  
  
  
  
   - Đạt chuẩn
  12
  8
  12
  8
  
  
  
  
  
  
  
   - Chưa đạt chuẩn
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Tham gia bồi dưỡng thường xuyên
  46
  38
  46
  38
  
  
  
  
  
  
  
  Số giáo viên chia theo trình độ đào tạo
  46
  38
  46
  38
  
  
  
  
  
  
  
  Chia ra: - Cấp tốc
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   - Sơ cấp
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   - Trung cấp
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   - Cao đẳng
  12
  8
  12
  8
  
  
  
  
  
  
  
   - Đại học
  34
  30
  34
  30
  
  
  
  
  
  
  
   - Thạc sĩ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   - Tiến sĩ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   - TS khoa học
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   - Khác
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Số giáo viên chia theo nhóm tuổi
  46
  38
  46
  38
  
  
  
  
  
  
  
  Chia ra: - Dưới 31
  15
  13
  15
  13
  
  
  
  
  
  
  
   - Từ 31- 35
  10
  8
  10
  8
  
  
  
  
  
  
  
   - Từ 36- 40
  13
  11
  13
  11
  
  
  
  
  
  
  
   - Từ 41- 45
  3
  3
  3
  3
  
  
  
  
  
  
  
   - Từ 46- 50
  4
  3
  4
  3
  
  
  
  
  
  
  
   - Từ 51- 55
  1
  
  1
  
  
  
  
  
  
  
  
   - Từ 56- 60
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  - Trên 60
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Số giáo viên theo môn dạy
  46
  38
  46
  38
  
  
  
  
  
  
  
  Chia ra: - Thể dục
  3
  
  3
  
  
  
  
  
  
  
  
   - Âm nhạc
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   - Mỹ thuật
  1
  1
  1
  1
  
  
  
  
  
  
  
   - Tin học
  3
  2
  3
  2
  
  
  
  
  
  
  
   - Tiếng dân tộc
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   - Tiếng Anh
  5
  5
  5
  5
  
  
  
  
  
  
  
   - Tiếng Pháp
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   - Tiếng Trung
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   - Tiếng Nga
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   - Ngoại ngữ khác
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   - Ngữ Văn
  7
  7
  7
  7
  
  
  
  
  
  
  
   - Lịch sử
  2
  2
  2
  2
  
  
  
  
  
  
  
   - Địa lý
  3
  3
  3
  3
   
  Gửi ý kiến