Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  BM10 - Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2016 - 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường Thcs Phước Hòa (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:57' 24-04-2017
  Dung lượng: 17.7 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  Biểu mẫu 10
  (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Phòng GD&ĐT Phú Giáo
  Trường THCS Phước Hòa
  THÔNG BÁO
  Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2016 - 2017

  STT
  Nội dung
  Số lượng
  Bình quân Số m 2/học sinh
  
  I
  Số phòng học
  27
  1.7
  
  II
  Loại phòng học
  27
  
  
  1
  Phòng học kiên cố
  27
  
  
  2
  Phòng học bán kiên cố
  /
  
  
  3
  Phòng học tạm
  /
  
  
  4
  Phòng học nhờ
  /
  
  
  5
  Số phòng học bộ môn
  07
  
  
  6
  Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)
  01
  
  
  7
  Bình quân lớp/phòng học
  01
  
  
  8
  Bình quân học sinh/lớp
  32
  
  
  III
  Số điểm trường
  00
  
  
  IV
  Tổng số diện tích đất (m2)
  32601
  
  
  V
  Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
  
  
  
  VI
  Tổng diện tích các phòng
  3235
  
  
  1
  Diện tích phòng học (m2)
  1430
  
  
  2
  Diện tích phòng học bộ môn (m2)
  429
  
  
  3
  Diện tích phòng chuẩn bị (m2)
  200
  
  
  4
  Diện tích thư viện (m2)
  119
  
  
  5
  Diện tích nhà tập đa năng
  (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) ( m 2)
  00
  
  
  6
  Diện tích phòng khác (phòng làm việc)(m2)
  367
  
  
  VII
  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (bộ)
  08
  
  
  1
  Khối lớp 6
  02
  
  
  2
  Khối lớp 7
  02
  
  
  3
  Khối lớp 8
  02
  
  
  4
  Khối lớp 9
  02
  
  
  5
  Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)
  00
  
  
  VIII
  Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập ( Đơn vị tính: bộ )
  117
  
  
  
  IX
  Tổng số thiết bị đang sử dụng
  
  
  
  1
  Ti vi
  04
  
  
  2
  Cát xét
  04
  
  
  3
  Đầu Video/đầu đĩa
  05
  
  
  4
  Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
  21
  
  
  
  - Máy chiếu OverHead
  00
  
  
  
  - Projector
  15
  
  
  
  - Vật thể
  06
  
  
  5
  Thiết bị khác…
  
  
  
  
  - Máy ảnh
  
  
  
  
  - Máy Scan
  
  
  
  
  Nội dung
   Số lư
  ợng (m2)
  
  X
  Nhà bếp
  
  290
  
  XI
  Nhà ăn
  
  540
  
  

  Nội dung
  Số lượng phòng, tổng diện tích ( m 2)
  Số chỗ
  Diện tích bình quân/chỗ
  
  XII
  Phòng nghỉ cho học sinh
  bán trú
  8 phòng, 1100m2
  500
  2.2m2
  
  XIII
  Khu nội trú
  
  
  
  
  
  XIV
  Nhà vệ sinh
  Dùng cho giáo viên
  Dùng cho học sinh
  Số m2/học sinh
  
  
  
  
  Chung
  Nam/Nữ
  Chung
  Nam/Nữ
  
  1
  Đạt chuẩn vệ sinh*
  02
  
  08
  
  
  
  2
  Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
  
  
  
  
  
  
  (*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)

  Nội dung
  Có
  Không
  
  XV
  Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
  x
  
  
  XVI
  Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
  x
  
  
  XVII
  Kết nối internet (FTTH)
  x
  
  
  XVIII
  Trang thông tin điện tử (website) của trường
  x
  
  
  XIX
  Tường rào xây
  x
  
  
   Phước Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2016
  HIỆU TRƯỞNG
  HOÀNG ĐỨC TÚ
   
  Gửi ý kiến