Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  BM09 - Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông 2015 - 2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường Thcs Phước Hòa (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:55' 24-04-2017
  Dung lượng: 19.3 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  Biểu mẫu 09
  (Kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BGDĐT ngày 07/5/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Phòng GD&ĐT Phú Giáo
  Trường THCS Phước Hòa
  THÔNG BÁO
  Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2015 - 2016

  STT
  Nội dung
  Tổng số
  Chia ra theo khối lớp
  
  
  
  
  Lớp 6
  Lớp 7
  Lớp 8
  Lớp9
  
  I
  Số học sinh chia theo hạnh kiểm
  850
  248
  213
  195
  194
  
  1
  Tốt
  763
  228
  197
  154
  184
  
  
  (tỷ lệ so với tổng số)
  89.76%
  91.94%
  92.49%
  78.97%
  94.85%
  
  2
  Khá
  80
  20
  13
  37
  10
  
  
  (tỷ lệ so với tổng số)
  9.41%
  8.06%
  6.10%
  18.97%
  5.15%
  
  3
  Trung bình
  7
  0
  3
  4
  0
  
  
  (tỷ lệ so với tổng số)
  0.82%
  0.00%
  1.41%
  2.05%
  0.00%
  
  4
  Yếu
  0
  0
  0
  0
  0
  
  
  (tỷ lệ so với tổng số)
  0.00%
  0.00%
  0.00%
  0.00%
  0.00%
  
  II
  Số học sinh chia theo học lực
  850
  248
  213
  195
  194
  
  1
  Giỏi
  274
  84
  70
  55
  65
  
  
  (tỷ lệ so với tổng số)
  32.24%
  33.87%
  32.86%
  28.21%
  33.51%
  
  2
  Khá
  268
  85
  73
  52
  58
  
  
  (tỷ lệ so với tổng số)
  31.53%
  34.27%
  34.27%
  26.67%
  29.90%
  
  3
  Trung bình
  262
  64
  65
  65
  68
  
  
  (tỷ lệ so với tổng số)
  30.82%
  25.81%
  30.52%
  33.33%
  35.05%
  
  4
  Yếu
  46
  15
  5
  23
  3
  
  
  (tỷ lệ so với tổng số)
  5.41%
  6.05%
  2.35%
  11.79%
  1.55%
  
  5
  Kém
  0
  0
  0
  0
  0
  
  
  (tỷ lệ so với tổng số)
  0.00%
  0.00%
  0.00%
  0.00%
  0.00%
  
  III
  Tổng hợp kết quả cuối năm
  850
  248
  213
  195
  194
  
  1
  Lên lớp
  804
  233
  208
  172
  191
  
  
  (tỷ lệ so với tổng số)
  94.59%
  93.95%
  97.65%
  88.21%
  98.45%
  
  a
  Học sinh giỏi
  273
  84
  69
  55
  65
  
  
  (tỷ lệ so với tổng số)
  32.12%
  33.87%
  32.39%
  28.21%
  33.51%
  
  b
  Học sinh tiên tiến
  270
  85
  75
  52
  58
  
  
  (tỷ lệ so với tổng số)
  31.76%
  34.27%
  35.21%
  26.67%
  29.90%
  
  2
  Thi lại
  46
  15
  5
  23
  3
  
  
  (tỷ lệ so với tổng số)
  5.41%
  6.05%
  2.35%
  11.79%
  1.55%
  
  3
  Lưu ban
  29
  6
  3
  17
  3
  
  
  (tỷ lệ so với tổng số)
  3.41%
  2.42%
  1.41%
  8.72%
  1.55%
  
  4
  Chuyển trường đến/đi
  2/12
  0/3
  0/0
  0/4
  2/5
  
  
  (tỷ lệ so với tổng số)
  0.2%/1.4%
  0.0%/0.4%
  0.0%/0.0%
   0.0%/0.5%
   0.2%/0.6%
  
  5
  Bị đuổi học
  0
  0
  0
  0
  0
  
  
  (tỷ lệ so với tổng số)
  0.0%
   
  Gửi ý kiến