Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Giáo án > Tiểu học > (5 thư mục)


  Lớp 1 (82 bài)
  Word-logo-small

  Giáo án lớp 1 Tuần 18 (Buổi c...

  Ngày gửi: 2017-01-11 16:54:49

  Word-logo-small

  Giáo án lớp 1 Tuần 18 (Buổi s...

  Ngày gửi: 2017-01-11 16:51:15

  Word-logo-small

  Giáo án lớp 1 Tuần 17 (Buổi c...

  Ngày gửi: 2017-01-11 16:49:49

  Word-logo-small

  Giáo án lớp 1 Tuần 17 (Buổi s...

  Ngày gửi: 2017-01-11 16:46:45


  Lớp 2 (19 bài)
  Word-logo-small

  Tuần 26. Sông Hương

  Ngày gửi: 2016-04-07 16:36:26

  Word-logo-small

  Bài 27. Loài vật sống ở đâu?

  Ngày gửi: 2016-04-07 16:34:38

  Word-logo-small

  Đơn vị, chục, trăm, nghìn

  Ngày gửi: 2016-04-06 16:55:07

  Word-logo-small

  KH TIET KIEM DIEN

  Ngày gửi: 2013-11-21 09:11:59


  Lớp 3 (23 bài)
  Word-logo-small

  Làm quen với biểu thức

  Ngày gửi: 2016-04-08 10:31:43

  Word-logo-small

  Tính giá trị của biểu thức

  Ngày gửi: 2016-04-08 10:30:56

  Word-logo-small

  Điểm ở giữa. Trung điểm của đ...

  Ngày gửi: 2016-04-08 10:29:53

  Word-logo-small

  Đơn vị đo diện tích. Xăng - t...

  Ngày gửi: 2016-04-08 10:27:53


  Lớp 4 (37 bài)
  Word-logo-small

  Bài 1. Giới thiệu chương trìn...

  Ngày gửi: 2016-03-31 16:54:35

  Word-logo-small

  Giáo án toán lớp 4

  Ngày gửi: 2014-09-19 15:25:54

  Word-logo-small

  Giáo án lớp 4 - Tuần 10 (sáng)

  Ngày gửi: 2014-03-14 10:03:48

  Word-logo-small

  Giáo án lớp 4 - Tuần 11 (sáng)

  Ngày gửi: 2014-03-14 10:03:43


  Lớp 5 (36 bài)
  Word-logo-small

  Giáo án lớp 5 Tuần 8 (Buổi ch...

  Ngày gửi: 2016-12-13 12:15:33

  Word-logo-small

  Giáo án lớp 5 Tuần 8 (Buổi sáng)

  Ngày gửi: 2016-12-13 12:13:34

  Word-logo-small

  Giáo án lớp 5 Tuần 7 (Buổi ch...

  Ngày gửi: 2016-12-13 12:12:02

  Word-logo-small

  Giáo án lớp 5 Tuần 7 (Buổi sáng)

  Ngày gửi: 2016-12-13 12:10:36